Văn bản UBND lĩnh vực Hành chính

Có tất cả 3.853 văn bản: Hành chính
3201

Quyết định 7117/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế mẫu về công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2013
3202

Quyết định 23/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 20/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2019
3203

Quyết định 50/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật

Ban hành: 19/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2013
3204

Quyết định 37/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú của người chết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 19/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2015
3205

Quyết định 6982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quy định về cơ chế "một cửa" liên thông đối với thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư do Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Ban hành: 19/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2013
3206

Quyết định 50/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2013
3207

Quyết định 6039/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công công tác các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ban hành: 11/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2013
3208

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 05/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
3209

Quyết định 54/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 25/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2015
3210

Quyết định 6269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2013
3211

Quyết định 6239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định trình tự, thủ tục ban hành quyết định về kế hoạch tổ chức thực hiện thu hồi đất, khảo sát, điều tra, kiểm đếm và các biện pháp thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; ban hành quyết định phân kỳ thu hồi đất, giao đất, giải phóng mặt bằng

Ban hành: 15/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2013
3212

Quyết định 6238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đính chính Quyết định 31/2013/QĐ-UBND ngày 06/08/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2013
3213

Quyết định 31/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 11/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2015
3214

Quyết định 5550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định 3807/QĐ-UBND ngày 12/08/2011

Ban hành: 10/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2013
3215

Quyết định 44/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 10/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2013
3216

Chỉ thị 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê

Ban hành: 07/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2013
3217

Quyết định 31/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Gia Lai

Ban hành: 02/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2019
3218

Quyết định 5346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Phòng Cải cách hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 27/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2013
3219

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ngành; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương Chi cục, Ban thuộc Sở, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 25/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2017
3220

Quyết định 52/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 25/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2017
Vui lòng đợi