Văn bản UBND lĩnh vực Hành chính

Có tất cả 3.089 văn bản: Hành chính
3021

Quyết định 58/2004/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành “71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở”

Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2010
3022

Quyết định 06/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp đồng đội quản lý trật tự đô thị và đội thi hành quyết định hành chính thành đội quản lý trật tự đô thị quận - huyện và ban hành quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của đội quản lý trật tự đô thị quận - huyện và tổ chức quản lý trật tự đô thị phường - xã, thị trấn

Ban hành: 20/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
3023

Quyết định 285/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập thí điểm trung tâm dịch vụ hành chính nhà đất huyện Cần Giờ trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Cần Giờ

Ban hành: 08/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
3024

Quyết định 241/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với Sở Tư pháp

Ban hành: 04/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
3025

Quyết định 243/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho sở Du Lịch

Ban hành: 04/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
3026

Chỉ thị 33/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc kê khai đăng ký sử dụng trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan HCSN trên địa bàn thành phố theo quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/02/1999 của Bộ Tài chính

Ban hành: 29/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
3027

Quyết định 233/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân huyện Bình Chánh

Ban hành: 20/10/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
3028

Quyết định 222/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với ban tổ chức chính quyền thành phố

Ban hành: 15/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
3029

Quyết định 219/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 03/10/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
3030

Quyết định 215/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận Bình Thạnh

Ban hành: 01/10/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
3031

Quyết định 214/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 2

Ban hành: 01/10/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
3032

Quyết định 217/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 11

Ban hành: 01/10/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
3033

Quyết định 216/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân huyện Hóc Môn

Ban hành: 01/10/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
3034

Quyết định 212/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức giao khoán kinh phí quản lý hành chính cho các đơn vị thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính

Ban hành: 29/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
3035

Quyết định 206/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho thanh tra thành phố

Ban hành: 24/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
3036

Quyết định 205/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho sở Thương mại

Ban hành: 24/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2006
3037

Quyết định 203/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ bna nhân dân quận Thủ Đức

Ban hành: 23/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2006
3038

Quyết định 202/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 12

Ban hành: 23/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2006
3039

Quyết định 192/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận gò vấp

Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
3040

Quyết định 190/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 8

Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
Vui lòng đợi