Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.303 văn bản: Hành chính
12161

Quyết định 174/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
12162

Nghị quyết 32/2008/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 12/2008

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
12163

Quyết định 221/2008/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc đổi tên Thi hành án Quân khu Thủ đô Hà Nội thành Thi hành án Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2009
12164

Thông tư 09/2008/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2009
12165

Quyết định 73/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2009
12166

Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTP-BNG của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
12167

Quyết định 56/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành "Quy chế tiếp công dân tại cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế"

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2009
12168

Nghị quyết 33/2008/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới, dự án Khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
12169

Quyết định 87/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2009
12170

Quyết định 1734/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy định về thăm hỏi ốm đau, phúng viếng tang gia trong khối cơ quan Bộ Nội vụ

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2014
12171

Quyết định 55/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển lĩnh vực công nghiệp

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2009
12172

Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất nhập cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức, công dân

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2009
12173

Quyết định 126/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung quy định Mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2009
12174

Quyết định 79/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá và xếp loại học viên học chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2009
12175

Quyết định 72/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2009
12176

Quyết định 1645/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2009
12177

Quyết định 06/2008/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2008
12178

Quyết định 8525/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công bổ sung công tác của các Thứ trưởng đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ liên quan tới nhiều đơn vị của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2008
12179

Quyết định 2861/2008/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
12180

Quyết định 2825/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2014
Vui lòng đợi