Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.347 văn bản: Hành chính
12141

Báo cáo 162/BC-BYT của Bộ Y tế về việc công tác cải cách hành chính Quý I năm 2009

Ban hành: 13/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2009
12142

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 12/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2009
12143

Thông báo 93/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban tháng 02/2009

Ban hành: 10/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2009
12144

Chỉ thị 08/2009/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách triển khai Công điện số 226/CĐ-TTg ngày 14/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Ban hành: 09/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2009
12145

Quyết định 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng, Phó Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Ban hành: 09/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2016
12146

Quyết định 296/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Ban hành: 06/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2009
12147

Quyết định 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

Ban hành: 06/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2009
12148

Công văn 357/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực công sở cơ quan hành chính nhà nước các cấp và trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành: 06/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2009
12149

Nghị định 24/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 05/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2009
12150

Công văn 1162/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký hợp đồng gia công thông qua đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 05/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2009
12151

Quyết định 36/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ quyết định

Ban hành: 05/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2009
12152

Quyết định 411/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng Chương trình quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 1.0

Ban hành: 02/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2009
12153

Thông báo 65/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về định hướng quy hoạch địa điểm hệ thống giáo dục, y tế, công nghiệp và trung tâm hành chính quốc gia mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2009
12154

Công văn 1027/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đính chính Công văn số 6815/TCHQ-GSQL

Ban hành: 26/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2009
12155

Công văn 1223/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tổ chức thực hiện Đề án 30

Ban hành: 26/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2009
12156

Công văn 1275/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tham gia ý kiến dự thảo văn bản

Ban hành: 26/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2009
12157

Thông báo 61/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 27 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban hành: 26/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2009
12158

Quyết định 249/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai là đô thị loại II

Ban hành: 25/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2009
12159

Công văn 2172/BTC-CST của Bộ Tài chính về thời điểm hiệu lực Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC

Ban hành: 25/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2009
12160

Công văn 1182/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 01/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 25/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2009
Vui lòng đợi