Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.648 văn bản: Hành chính
11601

Quyết định 1896/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 06/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2010
11602

Thông tư 05/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị

Ban hành: 01/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2010
11603

Quyết định 939/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 30/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2010
11604

Quyết định 940/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 30/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2010
11605

Báo cáo 96/BC-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (Đề án 30 - Giai đoạn 1 và 2)

Ban hành: 28/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2010
11606

Quyết định 2266/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Ban hành: 25/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2015
11607

Công văn 267/CCTTHC của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm chất lượng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của các bộ, ngành

Ban hành: 25/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2010
11608

Công văn 1064/TTg-TCCV của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính

Ban hành: 23/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2010
11609

Công văn 2946/VP-CNTT của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông báo hoạt động Cổng thông tin phục vụ điều hành Thành phố Hà Nội

Ban hành: 21/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2010
11610

Báo cáo 52/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2010

Ban hành: 16/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2010
11611

Báo cáo 495/BC-BYT của Bộ Y tế về việc công tác cải cách hành chính Quý II năm 2010

Ban hành: 15/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2010
11612

Báo cáo 1820/BC-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công tác cải cách hành chính tháng 6 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2010

Ban hành: 15/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2010
11613

Quyết định 858/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đổi mới công tác tiếp dân

Ban hành: 14/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2010
11614

Quyết định 1277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 10/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2016
11615

Công văn 3917/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả kiểm tra văn bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 684/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo thực hiện Quyết định 243/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2008 và kế hoạch kiểm tra năm 2009

Ban hành: 08/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2010
11616

Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Ban hành: 08/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2010
11617

Quyết định 1070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Ban hành: 07/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2015
11618

Nghị quyết 25/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hoá 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành

Ban hành: 02/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2010
11619

Quyết định 43/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Ban hành: 02/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2010
11620

Quyết định 160/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc ban hành Quy chế công tác lưu trữ của Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 01/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2010
Vui lòng đợi