Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.347 văn bản: Hành chính
11441

Quyết định 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

Ban hành: 22/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2010
11442

Báo cáo 142/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác cải cách hành chính tháng 02 năm 2010

Ban hành: 22/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2010
11443

Quyết định 14/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Ban hành: 12/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2010
11444

Công văn 296/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc kiến nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về một số vướng mắc liên quan cơ chế, chính sách trên lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản

Ban hành: 12/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2010
11445

Quyết định 0863/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành Mục tiêu chất lượng, Chính sách chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2010 của Bộ Công Thương

Ban hành: 12/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2010
11446

Thông tư liên tịch 02/2010/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp

Ban hành: 11/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2010
11447

Công văn 294/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 101/2009/NĐ-CP của Chính phủ thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước

Ban hành: 11/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2010
11448

Quyết định 335/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về mức xử lý vi phạm đóng bảo hiểm xã hội

Ban hành: 10/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2010
11449

Công văn 1994/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xếp lại, xử lý nhà đất do các cơ quan, đơn vị, tổ chức hiện đang thuê của Công ty Quản lý kinh doanh nhà của địa phương

Ban hành: 10/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2010
11450

Công văn 958/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt vi khuẩn do Bộ Y tế quản lý

Ban hành: 10/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2010
11451

Thông báo 45/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban toàn quốc triển khai Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

Ban hành: 10/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2010
11452

Công văn 278/TTg-PL của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu triển khai xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi)

Ban hành: 09/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2010
11453

Thông báo 40/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp lần thứ 32 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban hành: 09/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2010
11454

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2010
11455

Công văn 745/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục và mức giá mặt hàng quản lý rủi ro về giá

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2010
11456

Thông báo 39/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010 của ngành Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2010
11457

Quyết định 233/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2010
11458

Nghị quyết 882/NQ-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2010
11459

Quyết định 236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2010
11460

Quyết định 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2010
Vui lòng đợi