Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 16.902 văn bản: Hành chính
11281

Thông tư 47/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế trong Bộ Quốc phòng

11282

Quyết định 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ

11283

Quyết định 709/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2015

11284
11285

Quyết định 1615/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép đổi tên từ Hội Công chứng Thành phố Hà Nội thành Hội Công chứng viên Thành phố Hà Nội và phê duyệt Điều lệ Hội Công chứng viên Thành phố Hà Nội

11286

Chỉ thị 10/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự, vụ án hành chính

11287

Công văn 2347/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/04 - 01/05

11288

Quyết định 472/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

11289

Công văn 2413/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc không ban hành Kế hoạch triển khai Luật Thống kê

11290

Quyết định 560/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

11291

Quyết định 951/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung

11292

Chỉ thị 03/2016/CT-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân

11293

Quyết định 143/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

11294

Quyết định 541/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

11295

Quyết định 542/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

11296

Quyết định 646/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

11297

Quyết định 515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020

11298

Quyết định 520/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

11299

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao

11300

Quyết định 626/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính