Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 12.227 văn bản: Hành chính
10541

Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Ban hành: 11/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2010
10542

Thông báo 351/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên

Ban hành: 11/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2009
10543

Công văn 7567/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục nhận GC cho doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 11/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2009
10544

Công văn 8858/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc giám sát tiến độ và khả năng triển khai Dự án "Thành phố sáng tạo Nam Tuy Hòa", tỉnh Phú Yên do nước ngoài đầu tư 100% vốn

Ban hành: 11/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2009
10545

Công văn 7562/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 11/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2010
10546

Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố

Ban hành: 11/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2010
10547

Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp Thành phố Hà Nội năm 2010

Ban hành: 11/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2010
10548

Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về tổ chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 11/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2010
10549

Quyết định 6257/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương

Ban hành: 11/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
10550

Thông báo 4684/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội và Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận ngày 23/11/2009

Ban hành: 10/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2009
10551

Công văn 7501/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan

Ban hành: 10/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2010
10552

Công văn 7508/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

Ban hành: 10/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2010
10553

Quyết định 1670/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa nguời lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ban hành: 10/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2009
10554

Công văn 7499/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thủ tục hải quan

Ban hành: 10/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2010
10555

Nghị định 110/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình

Ban hành: 10/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
10556

Công văn 13/BXD-TTr của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn 4599/SXD-TT ngày 19/06/2009 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 09/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2009
10557

Thông báo 345/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng thủy điện Luông-pra-băng tại Bắc Lào

Ban hành: 09/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2009
10558

Công văn 2460/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc dự án "Đội rà phá bom mìn lưu động giai đoạn III từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 5 năm 2010"

Ban hành: 09/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2009
10559

Thông báo 348/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Báo cáo lần III)

Ban hành: 09/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
10560

Công văn 4648/LĐTBXH-BVCSTE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổng hợp ý kiến trả lời câu hỏi tại Diễn đàn trẻ em quốc gia năm 2009

Ban hành: 07/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2009
Vui lòng đợi