Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 10.129 văn bản: Hành chính
41

Quyết định 320/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
42

Quyết định 511/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
43

Quyết định 1102/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình phối hợp công tác với các Bộ, ngành trong lĩnh vực thư viện

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
44

Quyết định 1118/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
45

Quyết định 508/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng mức kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phân bổ kinh phí (đợt 2)

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
46

Quyết định 510/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Thống kê Việt Nam

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
47

Quyết định 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2021
48

Quyết định 490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2021
49

Quyết định 489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2021
50

Quyết định 616/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế; bãi bỏ và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
51

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cấp Căn cước công dân gắn chíp trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
52

Quyết định 654/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
53

Quyết định 535/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2021
54

Kế hoạch 84/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
55

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
56

Báo cáo 353/BC-UBDT của Ủy ban Dân tộc về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2021
57

Quyết định 488/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2021
58

Kế hoạch 80/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng quy chế phối hợp liên thông trong thực hiện liên thông các thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài nguyên và môi trường, lao động, thương binh và xã hội theo Quyết định 5743/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2021
59

Quyết định 1299/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 29/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2021
60

Quyết định 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ban hành: 29/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
Vui lòng đợi