Tra cứu Công văn về Hải quan

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.260 văn bản: Hải quan
3181

Công văn 3351/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hoàn thuế nhập khẩu

3182

Công văn 2767/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất xứ hàng hoá

3183

Công văn 2515/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất thuế nhập khẩu găng tay bảo hộ lao động

3185

Công văn 1962/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Điều 6 Quyết định 242/1999/QĐ-TTg về bản quyền nhãn hiệu xe máy

3186

Công văn 1751/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn nhập khẩu

3187

Công văn về việc mã số mặt hàng dịch truyền vitaplex

3188

Công văn về việc bổ sung chứng từ thành toán

3189

Công văn 1258/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thu chênh lệch giá đối với hàng nhập khẩu

3191

Công văn về việc xử lý hàng nguyên liệu vật tư nhập khẩu

3192

Công văn 734/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc chưa thực hiện Quyết định số 07/2000/QĐ-BTC

3193

Công văn 763-TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục hải quan đối với ô tô tạm nhập, tái xuất được phép thanh lý, chuyển nhượng

3194

Công văn 167/CP-KTTH của Chính phủ về việc sử dụng tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy

3195

Công văn 655/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thời hạn nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

3196

Công văn 625/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời hạn nộp thuế nguyên liệu nhập khẩu

3197

Công văn 619/TCHQ-KTTT của Tổng cục hải quan về việc xác nhận xử lý hoàn thuế nhập khẩu

3198

Công văn 627/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoàn thuế đối với NVLNK để sản xuất hàng xuất khẩu

3199

Công văn về việc hướng dẫn xử lý thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị nhập khẩu

3200

Công văn 439/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quab về việc HĐ điều kiện về thời hạn xét hoàn (hoặc không thu thuế) thuế NK