Tra cứu Công văn về Hải quan

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.189 văn bản: Hải quan
3141

Công văn 5087/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu thép không hợp kim, cán mỏng, đã tráng kẽm, phủ sơn

3142

Công văn 5073/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn Thông tư 106/1999/TT-BTC

3143

Công văn 4820/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp quản lý về bảo hộ quyền tác giả

3144

Công văn 4765/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý các vướng mắc về thuế Giá trị gia tăng.

3145

Công văn 3673/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế tạm thời dịch vụ thủ tục hải quan

3146

Công văn 3072/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn giải quyết những vướng mắc về SHCN

3147

Công văn 3079/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế tài liệu nhập khẩu

3148

Công văn về việc nhập khẩu chứng gia cầm

3150

Công văn 2462/TCHQ-KTTTcủa Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo CEPT-1999

3151

Công văn 3060/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đơn vị Hải quan làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, xuất khẩu sản phẩm đối với hàng SXXK

3152

Công văn 2392/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị, PTVT chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được dùng làm TSCĐ

3153

Công văn 1944/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

3154

Công văn 1441/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc C/O đối với hàng phi mậu dịch

3155

Công văn 1393/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết miễn thuế, hoàn thuế đối với hàng hoá XNK

3156

Công văn 880/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn bổ sung việc xét miễn thuế hàng quà biếu, tặng

3157

Công văn về việc hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

3158

Công văn về việc Chứng thư giám định hàng hoá xuất nhập khẩu

3159

Công văn 220/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1999

3160

Công văn 4953/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu đối với thiết bị, vật tư tạm nhập tái xuất của nhà thầu dầu khí