Danh mục

Tra cứu Công văn về Hải quan

Có tất cả 3.185 văn bản: Hải quan
3101

Công văn 4386/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế khung gầm có gắn động cơ

Ban hành: 21/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2005
3102

Công văn 3585/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn áp dụng thêm một số biện pháp cưỡng chế trong thi hành Luật thuế xuất nhập khẩu

Ban hành: 02/08/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
3103

Công văn về việc CIO EUR no.1

Ban hành: 31/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
3104

Công văn 3472/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn Thông tư 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ về lệ phí hải quan

Ban hành: 26/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
3105

Công văn 3351/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hoàn thuế nhập khẩu

Ban hành: 19/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2004
3106

Công văn 2767/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất xứ hàng hoá

Ban hành: 15/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2004
3107

Công văn 2515/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất thuế nhập khẩu găng tay bảo hộ lao động

Ban hành: 02/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
3108

Công văn 2290/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc dán tem thuốc lá xuất khẩu

Ban hành: 19/05/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
3109

Công văn 1962/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Điều 6 Quyết định 242/1999/QĐ-TTg về bản quyền nhãn hiệu xe máy

Ban hành: 05/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2005
3110

Công văn 1751/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn nhập khẩu

Ban hành: 21/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
3111

Công văn về việc mã số mặt hàng dịch truyền vitaplex

Ban hành: 19/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
3112

Công văn về việc bổ sung chứng từ thành toán

Ban hành: 17/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
3113

Công văn 1258/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thu chênh lệch giá đối với hàng nhập khẩu

Ban hành: 29/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
3114

Công văn 1135/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn bổ sung điểm 2 Công văn 3706/TCHQ-KTTT

Ban hành: 23/03/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
3115

Công văn về việc xử lý hàng nguyên liệu vật tư nhập khẩu

Ban hành: 01/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
3116

Công văn 734/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc chưa thực hiện Quyết định số 07/2000/QĐ-BTC

Ban hành: 28/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
3117

Công văn 763-TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục hải quan đối với ô tô tạm nhập, tái xuất được phép thanh lý, chuyển nhượng

Ban hành: 28/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
3118

Công văn 167/CP-KTTH của Chính phủ về việc sử dụng tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy

Ban hành: 23/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2004
3119

Công văn 655/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thời hạn nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Ban hành: 21/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
3120

Công văn 619/TCHQ-KTTT của Tổng cục hải quan về việc xác nhận xử lý hoàn thuế nhập khẩu

Ban hành: 18/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2004
Vui lòng đợi