Danh mục

Văn bản Luật Hải quan

Có tất cả 3.647 văn bản: Hải quan
3641

Quyết định 02-TCHQ/GQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bản quy định về việc cấp và quản lý giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan cấp giấy phép

Ban hành: 15/01/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3642

Thông tư 968-TCHQ/PC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 171-HĐBT ngày 27/5/1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Bản quy định cụ thể thủ tục hải quan và lệ phí hải quan

Ban hành: 15/10/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3643

Thông tư 967-TCHQ/PC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 128-HĐBT ngày 19/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định phạm vi địa bàn hoạt động cụ thể và khu vực kiểm soát của Hải quan Việt Nam

Ban hành: 15/10/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3644

Thông tư 478-TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 156/HĐBT ngày 16/5/1991 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 13/06/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3645

Thông tư 479-TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 157-HĐBT ngày 16/5/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 13/06/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3646

Nghị định 128-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định phạm vi địa bàn hoạt động cụ thể và khu vực kiểm soát của Hải quan Việt Nam

Ban hành: 19/04/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3647

Thông tư liên bộ 12-TTLB/TN-HQ của Bộ Thương nghiệp, Tổng cục Hải quan quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh của cửa hàng miễn thuế (Duty - free shop) tại cảng biển và cảng hàng không dân dụng quốc tế

Ban hành: 13/11/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi