Văn bản Luật Hải quan

Có tất cả 3.587 văn bản: Hải quan
21

Công văn 6591/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại "Ổ trượt"

Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2018
22

Công văn 6015/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc phân loại mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ, mảnh cabin rời

Ban hành: 12/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2018
23

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Xác thực: 06/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
24

Công văn 985/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Ban hành: 13/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
25

Công văn 6930/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc miễn xử phạt

Ban hành: 10/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
26

Quyết định 595/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Hải quan

Ban hành: 01/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2017
27

Quyết định 3044/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Ban hành: 09/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2015
28

Quyết định 3079/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 09/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2015
29

Công văn 14397/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC, Thông tư 22/2014/TT-BTC và ghi nhãn hàng hóa

Ban hành: 10/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2014
30

Quyết định 30/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo

Ban hành: 21/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2008
31

Chỉ thị của Tổng cục Hải quan về việc tăng các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống thất thu thuế

Ban hành: 17/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2008
32

Công văn 1651/TCTHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục

Ban hành: 10/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2008
33

Công văn 1646/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Danh mục dữ liệu quản lý rủi ro giá

Ban hành: 10/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2008
34

Công văn 1019/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Ban hành: 10/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2008
35

Công văn 17511/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cụ thể một số nội dung tại Thông tư số 73/2005/TT-BTC ngày 05/9/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 79/2005/NĐ-CP ngày 16/6/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 26/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2008
36

Công văn 6630/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công ở nước ngoài

Ban hành: 26/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2007
37

Thông tư 131/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 65/CP ngày 13/10/1995 của Chính phủ về việc quy định thủ tục xuất nhập khẩu đã quý

Ban hành: 24/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2003
38

Thông tư 42/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Điều 10, Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch

Ban hành: 22/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2006
39

Nghị định 16/CP của Chính phủ về việc quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

Ban hành: 20/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
40

Thông tư 31/TT-LB của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về hướng dẫn thực hiện việc bàn giao thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tiểu ngạch biên giới

Ban hành: 08/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2004
Vui lòng đợi