Văn bản Luật Hải quan

Có tất cả 3.587 văn bản: Hải quan
41

Công văn 1496/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra cơ sở sản xuất của doanh nghiệp nhận gia công

Ban hành: 02/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2008
42

Công văn 4294/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nộp bổ sung C/O của công ty TNHH Huy Độ

Ban hành: 15/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2006
43

Công văn 3209/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết vướng mắc

Ban hành: 14/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2006
44

Công văn 3068/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc trưng cầu giám định hàng hoá

Ban hành: 06/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2006
45

Công văn 2465/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác định ranh giới khu vực quá cảnh tại sân bay quốc tế

Ban hành: 06/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2006
46

Công văn 2427/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc TN xe ô tô về bảo quản

Ban hành: 05/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2006
47

Công văn 2428/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc TN-TX xe ô tô

Ban hành: 05/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2006
48

Công văn 2220/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng

Ban hành: 24/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2006
49

Công văn 1779/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhận, gửi hàng hoá chuyển phát nhânh quốc tế theo thẻ hành lý tại sân bay Nội Bài

Ban hành: 25/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2006
50

Công văn 866/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chuyển khẩu mặt hàng thuốc lá điếu

Ban hành: 06/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2006
51

Công văn 38/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế điện thoại NK

Ban hành: 05/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2006
52

Công văn 39/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý giá tính thuế xe máy theo nhãn hiệu

Ban hành: 05/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2006
53

Công văn 47/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ưu đãi thuế đối với hàng nhập khẩu thuộc dự án ODA

Ban hành: 05/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2006
54

Công văn 28/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc cần trừ thuế NK đã nộp

Ban hành: 04/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2006
55

Công văn 5508/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đưa cà phê từ kho ngoại quan vào nội địa để gia công

Ban hành: 26/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2006
56

Công văn 5479/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc về thủ tục HQ

Ban hành: 23/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2006
57

Công văn 5459/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thanh lý xe ô tô

Ban hành: 22/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2006
58

Công văn 5469/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc trình tự khiếu nại

Ban hành: 22/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2006
59

Công văn 3833/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc NK linh kiện ô tô dạng CKD

Ban hành: 20/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
60

Công văn 3101/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc điều kiện thành lập kho ngoại quan

Ban hành: 04/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
Vui lòng đợi