Văn bản Luật Hải quan

Có tất cả 3.641 văn bản: Hải quan
41

Quyết định 3471/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống Hải quan

Ban hành: 26/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
42

Công văn 5181/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Ban hành: 13/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
43

Quyết định 23/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Ban hành: 27/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2019
44

Thông tư 08/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020

Ban hành: 26/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2019
45

Công văn 7016/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá hải quan

Ban hành: 28/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
46

Công văn 6592/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2018
47

Công văn 6591/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại "Ổ trượt"

Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2018
48

Công văn 6015/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc phân loại mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ, mảnh cabin rời

Ban hành: 12/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2018
49

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Xác thực: 06/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
50

Quyết định 1811/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan

Ban hành: 15/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
51

Công văn 985/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Ban hành: 13/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
52

Công văn 6930/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc miễn xử phạt

Ban hành: 10/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
53

Quyết định 595/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Hải quan

Ban hành: 01/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2017
54

Chỉ thị 1193/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2017

Ban hành: 28/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2017
55

Quyết định 4186/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bản hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan và Bản hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản, quyết định, thông báo trong xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong ngành Hải quan

Ban hành: 01/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2016
56

Công văn 5672/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc in và lưu trữ tờ khai hải quan

Ban hành: 17/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2016
57

Công văn 2632/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nộp bổ sung C/O

Ban hành: 31/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
58

Quyết định 65/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 17/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2015
59

Quyết định 3044/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Ban hành: 09/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2015
60

Quyết định 3079/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 09/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2015
Vui lòng đợi