Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 157 văn bản: Giao thông
01

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP

Xác thực: 19/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
02

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
03

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

Xác thực: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
04

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện

Xác thực: 30/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
05

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Xác thực: 30/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
06

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

Xác thực: 30/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
07

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ

Xác thực: 30/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
08

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

Xác thực: 30/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
09

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Hàng không dân dụng

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
10

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP năm 2019 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng

Xác thực: 14/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
11

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay

Xác thực: 13/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
12

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Xác thực: 11/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
13

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Xác thực: 11/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
14

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô

Xác thực: 03/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
15

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Xác thực: 12/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
16

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra hải đảo trong vùng biển Việt Nam

Xác thực: 29/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2019
17

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Xác thực: 23/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2019
18

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét-địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa

Xác thực: 16/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2019
19

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001

Xác thực: 14/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2019
20

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992

Xác thực: 14/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2019
Vui lòng đợi