Văn bản Hợp nhất về Giao thông

Có tất cả 163 văn bản: Giao thông
01

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

Xác thực: 01/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
02

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Xác thực: 19/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
03

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách

Xác thực: 17/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
04

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Xác thực: 28/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2020
05

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

Xác thực: 09/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
06

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

Xác thực: 08/05/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
07

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP

Xác thực: 19/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
08

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
09

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

Xác thực: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
10

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện

Xác thực: 30/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
11

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Xác thực: 30/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
12

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

Xác thực: 30/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
13

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ

Xác thực: 30/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
14

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

Xác thực: 30/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
15

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Hàng không dân dụng

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
16

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP năm 2019 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng

Xác thực: 14/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
17

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay

Xác thực: 13/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
18

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Xác thực: 11/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
19

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Xác thực: 11/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
20

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô

Xác thực: 03/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
Vui lòng đợi