Văn bản Hợp nhất về Giao thông

Có tất cả 189 văn bản: Giao thông
01

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế

Xác thực: 30/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
02

Văn bản hợp nhất 09/VBHH-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ

Xác thực: 22/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
03

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

Xác thực: 22/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
04

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Xác thực: 11/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
05

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

Xác thực: 11/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
06

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng hải

Xác thực: 02/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
07

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển

Xác thực: 02/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
08

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển

Xác thực: 02/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
09

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Xác thực: 02/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
10

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

Xác thực: 04/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
11

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị

Xác thực: 30/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
12

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không

Xác thực: 30/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
13

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Xác thực: 30/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
14

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng

Xác thực: 29/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
15

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

Xác thực: 29/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
16

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng không

Xác thực: 14/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
17

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành Hàng không dân dụng Việt Nam

Xác thực: 03/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
18

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Xác thực: 03/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
19

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư Quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

Xác thực: 24/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
20

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Xác thực: 24/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
Vui lòng đợi