Văn bản Hợp nhất về Giao thông

Có tất cả 169 văn bản: Giao thông
41

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giao thông đường thủy nội địa

Xác thực: 05/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
42

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyển viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Xác thực: 03/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2019
43

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Xác thực: 23/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
44

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

Xác thực: 23/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
45

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2019 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư quy định đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng

Xác thực: 22/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
46

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

Xác thực: 28/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2019
47

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

Xác thực: 13/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
48

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng hải

Xác thực: 11/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2019
49

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về vận tải đa phương thức

Xác thực: 31/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
50

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Xác thực: 14/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2019
51

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Xác thực: 14/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2019
52

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao Thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Xác thực: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2019
53

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

Xác thực: 25/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
54

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển

Xác thực: 25/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
55

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Xác thực: 25/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
56

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Xác thực: 25/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
57

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển

Xác thực: 24/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
58

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển

Xác thực: 24/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2019
59

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đường sắt

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2019
60

Văn bản hợp nhất 53/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giao thông đường bộ

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2019
Vui lòng đợi