Văn bản Hợp nhất về Giao thông

Có tất cả 169 văn bản: Giao thông
21

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Hàng không dân dụng

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
22

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP năm 2019 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng

Xác thực: 14/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
23

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay

Xác thực: 13/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
24

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Xác thực: 11/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
25

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Xác thực: 11/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
26

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô

Xác thực: 03/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
27

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Xác thực: 12/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
28

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra hải đảo trong vùng biển Việt Nam

Xác thực: 29/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2019
29

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Xác thực: 23/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2019
30

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét-địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa

Xác thực: 16/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2019
31

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001

Xác thực: 14/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2019
32

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992

Xác thực: 14/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2019
33

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng

Xác thực: 11/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2019
34

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Giao thông Vận tải

Xác thực: 09/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2019
35

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

Xác thực: 09/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2019
36

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ươmg

Xác thực: 12/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
37

Văn bản hợp nhất 44/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển

Xác thực: 16/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
38

Văn bản hợp nhất 40/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Xác thực: 16/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
39

Văn bản hợp nhất 45/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay

Xác thực: 16/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
40

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giao thông đường bộ

Xác thực: 05/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
Vui lòng đợi