Văn bản Luật Giao thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.119 văn bản: Giao thông
10041

Quyết định 1259QĐ/KHKT-PCVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định việc kiểm tra chất lượng các loại phương tiện cơ giới đường bộ được sản xuất lắp ráp theo thiết kế và mang nhãn hiệu hàng hóa của nước ngoài

10042

Thông tư 904/CAAV của Cục Hàng không gân dụng Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 818/TTg ngày 13/02/1995 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý cước hàng không dân dụng Việt Nam

10043

Quyết định 269/TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch hệ thống các đài thông tin Duyên Hải Việt Nam đến năm 2000 và định hướng đến năm 2010

10044

Thông tư liên tịch 01-TTLB/NV-GTVT của Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn một số điểm về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

10045

Quyết định 83/TTg của thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban đơn giản hoá thủ tục trong vận chuyển hành không Quốc tế ở Việt Nam

10046

Thông tư 9-TC/CSTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết việc sử dụng tiền thu về xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

10047

Quyết định 818-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý cước hàng không dân dụng Việt Nam

10048

Thông tư 73/TTg của Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung việc thu phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

10049

Nghị định 49/CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

10050

Quyết định 1906/PC của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định về điều kiện, nội dung và thủ tục cấp phép lưu hành phương tiện cơ giới đường bộ

10051

Quyết định 3407/QĐ-KH-KT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành bản Tiêu chuẩn ngành 22-TCN 226-95 "Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ"

10052

Quyết định 3359-QĐ/TCCB-LĐ của Bộ Giao thông vận tải ban hành Điều lệ Thi và Cấp bằng lái xe

10053

Quyết định 3322 QĐ/KH-KT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành bản Tiêu chuẩn ngành 22-TCN 225-95 "Phương tiện cơ giới đường bộ-Quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường"

10054

Quyết định 3321-QĐ/KH-KT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành bản Tiêu chuẩn ngành 22-TCN 224-95 "Phương tiện cơ giới đường bộ-Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường"

10055

Thông tư 135/PC-KHKT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn việc kiểm định kỹ thuật và cấp phép lưu hành phương tiện cơ giới đường bộ

10056

Quyết định 3141/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ

10057

Nghị định 36/CP của Bộ Giao thông vận tải về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

10058

Quy định 913/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam

10059

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 39-L/CTN của Quốc hội

10060

Quy định 157/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về xử lý vi phạm quy định về quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam