Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 9.161 văn bản: Giao thông
9061

Thông tư 50-TT/PC của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 39/CP của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt

Ban hành: 01/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
9062

Quyết định 343/PC-VT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chức danh, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, trang phục và trang bị của lực lượng Thanh tra Giao thông

Ban hành: 22/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2005
9063

Thông tư 92/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện "Qui chế đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tàu bay và đăng ký thế chấp tàu bay dân dụng" (ban hành kèm theo Quyết định số 971/TTg ngày 28/12/96 của Thủ tướng Chính phủ)

Ban hành: 13/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2004
9064

Quyết định 971/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tầu bay và đăng ký thế chấp tàu bay dân dựng

Ban hành: 28/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9065

Nghị định 80/CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải

Ban hành: 05/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2004
9066

Thông tư 77-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Ban hành: 29/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2004
9067

Quyết định 2923-QĐ/ĐB của Bộ Giao thông vận tải về việc cấp giấy phép thi công công trình liên quan đến đường bộ

Ban hành: 02/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2006
9068

Chỉ thị 398/ĐBVN của Bộ Giao thông vân tải về việc cấp giấy phép lưu hành đặc biệt, kiểm tra các loại phương tiện có tải trọng lớn quá giới hạn của cầu đường lưu thông trên đường giao thông công cộng

Ban hành: 02/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2006
9069

Quyết định 2778/PC-ĐB của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Quy chế hoạt động trạm cân xe"

Ban hành: 21/10/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9070

Quyết định 2487/ĐBVN của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố trọng tải trên quốc lộ

Ban hành: 19/09/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
9071

Thông tư 318-TT/PC của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Điều 19 Nghị định 40/CP ngày 05/7/1996 của Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

Ban hành: 06/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/1996
9072

Quyết định 2048-QĐ/PC của Bộ Giao thông vậ tải về quản lý và cấp giấy phép vận tải thuỷ nội địa

Ban hành: 06/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
9073

Quyết định 2050-QĐ/PC của Bộ Giao thông vậ tải về sửa đổi, bổ sung quy tắc báo hiệu đường thuỷ nội địa Việt Nam

Ban hành: 06/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
9074

Quyết định 2049-QĐ/PC của Bộ Giao thông vậ tải về việc giảm tải trong mùa lũ đối với phương tiện vận tải thuỷ nội địa

Ban hành: 06/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
9075

Quyết định 2046-QĐ/PC của Bộ Giao thông vậ tải về việc ban hành thể lệ quản lý cảng, bến thuỷ nội địa

Ban hành: 06/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
9076

Quyết định 2047-QĐ/PC của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành bản quy định về quản lý và cấp giấy phép sử dụng vùng nước đường thuỷ nội địa

Ban hành: 06/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
9077

Quyết định 2057-QĐ/PC của Bộ Giao thông vậ tải về việc cấp phép đóng mới phương tiện thuỷ nội địa

Ban hành: 06/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
9078

Quyết định 2056-QĐ/PC của Bộ Giao thông vậ tải về việc ban hành quy định đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

Ban hành: 06/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
9079

Nghị định 39/CP của Chính phủ về bảo đảm trật tư an toàn giao thông đường sắt

Ban hành: 05/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
9080

Nghị định 40/CP của Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

Ban hành: 05/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
Vui lòng đợi