Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.412 văn bản: Giao thông
8001

Thông tư 24/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Ban hành: 26/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2005
8002

Công văn 1360/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý chất lượng và đăng kiểm động cơ, xe máy

Ban hành: 24/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2004
8003

Quyết định 28/2004/QĐ-BTC của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt II năm 2004 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước

Ban hành: 23/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2004
8004

Thông tư liên tịch 05/2004/TTLT-BGTVT-BTC của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chuyển giao quyền thu phí sử dụng đường bộ có thời hạn

Ban hành: 18/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2004
8005

Quyết định 60/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh bổ sung quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 17/03/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
8006

Thông tư 14/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải

Ban hành: 08/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2004
8007

Thông tư 01/2004/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn việc đăng ký tàu bay và đăng ký các quyền đối với tàu bay

Ban hành: 16/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2004
8008

Nghị định 23/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người

Ban hành: 13/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2004
8009

Chỉ thị 01/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chính hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô

Ban hành: 02/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2004
8010

Quyết định 321/2003/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2010
8011

Quyết định 304/2003/QĐ.UBNDT của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định Phân cấp Quản lý ngành Giao thông Vận tải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 30/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2017
8012

Nghị định 168/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ

Ban hành: 24/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2004
8013

Quyết định 300/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của sở giao thông công chánh

Ban hành: 22/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
8014

Thông tư liên tịch 27/2003/TTLT/BGTVT-BQP của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn về quản lý các loại xe quân sự và người điều khiển xe quân sự khi tham gia giao thông

Ban hành: 09/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2004
8015

Quyết định 167/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc bổ sung, xửa đổi một số nội dung quy định hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2006
8016

Quyết định 277/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch thực hiện chương trình chống kẹt xe nội thị năm 2003 và quý IV/2003 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 25/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
8017

Thông tư 111/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
8018

Quyết định 3408/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hủy bỏ Quyết định số 1068/2002/QĐ/BGTVT ngày 12/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định tạm thời về một số nội dung trong thiết kế công trình cầu đường quốc lộ

Ban hành: 14/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
8019

Quyết định 248/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp thuê bao duy tu của Sở Giao thông công chánh năm 2003

Ban hành: 11/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
8020

Quyết định 3277/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung, loại bỏ, thay thế và thay đổi một số chỉ tiêu kỹ thuật đối với các tiêu chuẩn ngành về xây dựng công trình giao thông

Ban hành: 05/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2003
Vui lòng đợi