Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.420 văn bản: Giao thông
7701

Thông tư 26/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Ban hành: 03/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2007
7702

Quyết định 22/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cầu Bãi Cháy, quốc lộ 18, tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 03/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2007
7703

Quyết định 14/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng

Ban hành: 26/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2007
7704

Quyết đinh 15/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản trong "Quy định về bến xe ô tô khách" ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ngày 10/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: 26/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2007
7705

Quyết định 13/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không

Ban hành: 26/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2007
7706

Quyết định 17/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Quy định về vận tải khách bằng taxi"

Ban hành: 26/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2007
7707

Quyết định 16/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô"

Ban hành: 26/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2007
7708

Quyết định 17/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Ban hành: 21/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2007
7709

Quyết định 12/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế khí tượng hàng không dân dụng

Ban hành: 21/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2007
7710

Thông tư liên tịch 22/2007/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tạicảng hàng không sân bay Việt Nam

Ban hành: 21/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2007
7711

Công văn 1597/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá đối với phần miễn phí (FOC)

Ban hành: 20/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2007
7712

Quyết định 11/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt V năm 2007 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước

Ban hành: 13/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2007
7713

Thông tư 04/2007/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn hoạt động thanh tra giao thông vận tải

Ban hành: 13/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2007
7714

Chỉ thị 03/2007/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong ngành Giao thông vận tải năm 2007

Ban hành: 07/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2007
7715

Thông báo 32/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về Dự án đầu tư đường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Ban hành: 27/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2007
7716

Quyết định 10/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

Ban hành: 27/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2007
7717

Quyết định 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể đường Hồ Chí Minh

Ban hành: 15/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2007
7718

Quyết định 237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục Dự án ''Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long" yêu cầu tài trợ ODA

Ban hành: 14/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2007
7719

Quyết định 06/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

Ban hành: 05/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2007
7720

Quyết định 05/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ

Ban hành: 02/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2007
Vui lòng đợi