Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 6.036 văn bản: Giao thông
5901

Quyết định 1474/1998/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về phân loại đường bộ các tuyến đường do Trung ương quản lý để tính giá cước vận tải bằng ôtô

Ban hành: 11/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
5902

Nghị định 40/1998/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh vận tải biển của công ty, doanh nghiệp tư nhân

Ban hành: 10/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2006
5903

Quyết định 1387/1998/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế Huấn luyện - cấp chứng chỉ chuyên môn và đảm nhiệm chức danh thuyền viên trên tàu biển Việt Nam

Ban hành: 03/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
5904

Thông tư 68/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 85-TC/TCT ngày 24/10/1994 của Bộ Tài chính

Ban hành: 19/05/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2004
5905

Thông tư 61-TC/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về viêc hướng dẫn chế độ quản lý kinh phí an toàn giao thông do ngân sách Trung ương đài thọ

Ban hành: 13/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
5906

Thông tư 112/1998/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn việc quản lý và cấp giấy phép lưu hành đặc biệt cho xe quá tải, xe quá khổ, xe bánh xích trên đường bộ

Ban hành: 29/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
5907

Thông tư 57/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu phí cầu, đường của Nhà nước quản lý

Ban hành: 27/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
5908

Chỉ thị 21/1998/CT-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về chấm dứt việc tuỳ tiện dừng phương tiện giao thông để kiểm tra, kiểm soát

Ban hành: 24/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
5909

Thông tư liên tịch 56/1998/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Bảo đảm an toàn Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 23/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
5910

Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam số 04/1998/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 25/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
5911

Thông tư 36/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

Ban hành: 21/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
5912

Thông tư quy định về quản lý giá trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam

Ban hành: 07/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
5913

Thông tư liên tịch quy định về quản lý giá trong ngành Hàng không Dân dụng Việt Nam

Ban hành: 07/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
5914

Quyết định 15/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Ban hành: 24/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
5915

Quyết định 046/1997/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về tổ chức thu phí cầu Đà Nẵng

Ban hành: 08/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
5916

Thông tư 94/1997/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung chế độ thu và quản lý Nhà nước về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Ban hành: 29/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
5917

Nghị định 115/1997/NĐ-CP của Chính Phủ về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ban hành: 17/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
5918

Quyết định 4760 QĐ/KHKT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành "Quy phạm chế tạo và kiểm tra thiết bị nâng"

Ban hành: 13/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2010
5919

Công văn 6092/VI của Chính phủ về việc xử lý xe ô tô tay lái nghịch

Ban hành: 29/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2004
5920

Quyết định 1954/CAAV-KV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Quy chế kiểm tra để cấp, gia hạn chứng chỉ và năng định cho nhân viên không lưu hàng không dân dụng Việt Nam

Ban hành: 29/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
Vui lòng đợi