Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 2.510 văn bản: Giao thông
2481

Thông tư 189/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải

Ban hành: 08/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2017
2482

Hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc bổ sung khoản tín dụng ưu đãi cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông

Ban hành: 12/09/2016
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
2483

Quyết định 4305/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 04/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2015
2484

Quyết định 4779/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề cương kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ dự án cải tạo nền, mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Phan Thiết - Đồng Nai theo hình thức hợp đồng BOT

Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2014
2485

Thông tư 66/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới

Ban hành: 12/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2014
2486

Hiệp định vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa thống nhất Tan-da-ni-a

Ban hành: 27/10/2014
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
2487

Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Phần Lan

Ban hành: 20/10/2014
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
2488

Thông tư 33/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải

Ban hành: 08/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2014
2489

Thông tư 48/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 20/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2011
2490

Thông tư 23/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý đường thuỷ nội địa

Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2011
2491

Thông tư 21/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2011
2492

Thông tư 13/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 30/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2011
2493

Thông tư 33/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

Ban hành: 14/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2011
2494

Thông tư 30/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa

Ban hành: 05/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2010
2495

Thông tư 241/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc

Ban hành: 29/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2010
2496

Thông tư 29/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng

Ban hành: 17/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2009
2497

Quyết định 14/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông

Ban hành: 21/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2008
2498

Quyết định 35/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định điều kiện của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa

Ban hành: 23/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2005
2499

Thông tư 299/2000/TT-BGTVT hướng dẫn Điều 22 và Điều 23 Nghị định 171/1999/NĐ-CP thi hành Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường sông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ban hành: 04/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2500

Hiệp định vận chuyển hàng không dân dụng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa (1992)

Ban hành: 08/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
Vui lòng đợi