Văn bản Luật Giao thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 13.681 văn bản: Giao thông
01

Quyết định 937/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông đoạn Km6+500- Km7+550 và xử lý nút giao Km7+400 (Hát Lót - Mường Bú), ĐT.110

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
02

Quyết định 936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ đoạn Km10-Km13 (xã Co Mạ, Co Tòng) và xử lý điểm nguy cơ mất an toàn giao thông tại Km11+500-Km11+850 trên ĐT.108 (Co Mạ - Bó Sinh), ĐT.108

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
03

Quyết định 935/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ đoạn Km14-Km19 (xã Mường Hung) trên ĐT.115

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
04

Quyết định 487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về
05

Quyết định 860/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
06

Quyết định 1235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông, Hàng hải Tải về
07

Kế hoạch 158/KH-BATGT của Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Giao thông Tải về
08

Quyết định 608/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nâng cấp đường Đắk R’la đi Long Sơn

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
09

Quyết định 299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ​về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
10

Quyết định 1084/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đào đắp nền đường tuyến đường từ Quốc lộ 10 đến núi Hổ Sơn vào Đền thờ Huyền Trân Công Chúa tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định”

Lĩnh vực: Giao thông, Tài nguyên-Môi trường Tải về
11

Quyết định 630/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải công bố Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
12

Quyết định 442/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông, Hàng hải Tải về
13

Quyết định 300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ​về việc công bố Danh mục gồm 19 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
14

Quyết định 11/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
15

Quyết định 18/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
16

Công văn 832/KCB-PHCN&GĐ của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác giám sát việc khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Giao thông Tải về
17

Quyết định 17/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
18

Quyết định 1073/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
19

Nghị định 57/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông, Tài nguyên-Môi trường Tải về
20

Quyết định 2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án trọng điểm hộ đê phòng, chống lụt bão cấp tỉnh năm 2024 đê hữu sông Mã từ K39+350 ÷ K39+680, phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về