Văn bản Hợp nhất về Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 113 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
61

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giáo dục

Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
62

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
63

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giáo dục đại học

Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
64

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non

Xác thực: 24/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
65

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú

Xác thực: 24/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
66

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Xác thực: 30/10/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
67

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

Xác thực: 12/08/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
68

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2015 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Xác thực: 06/08/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
69

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Xác thực: 05/08/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
70

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục Đồ dùng-Đồ chơi-Thiết bị dạy học tối thiểu cho Giáo dục mầm non

Xác thực: 23/03/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
71

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Nghị định quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Xác thực: 31/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
72

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Xác thực: 31/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
73

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Nghị định về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn

Xác thực: 23/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
74

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giáo dục đại học

Xác thực: 11/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
75

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giáo dục

Xác thực: 11/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
76

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT năm 2014 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Xác thực: 04/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
77

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở

Xác thực: 25/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
78

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Xác thực: 25/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
79

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2014 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Xác thực: 12/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
80

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn suất chi cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam

Xác thực: 23/10/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
Vui lòng đợi