Văn bản Hợp nhất về Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 111 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
41

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

Xác thực: 04/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
42

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông

Xác thực: 02/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2018
43

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

Xác thực: 05/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2018
44

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Xác thực: 08/01/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2018
45

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Xác thực: 23/06/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
46

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2017 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

Xác thực: 05/05/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
47

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng

Xác thực: 24/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
48

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Xác thực: 16/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2017
49

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Chương trình giáo dục mầm non

Xác thực: 24/01/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2017
50

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Xác thực: 20/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
51

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Xác thực: 20/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
52

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục

Xác thực: 07/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
53

Văn bản hợp nhất 3875/VBHN-BLĐTBXH năm 2016 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Chạm khắc đá; Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lo; Lái tàu đường sắt; Thông tin tín hiệu đường sắt; Điều hành chạy tàu hỏa; Gò; Luyện gang; Luyện thép; Công nghệ cán, kéo kim loại; Công nghệ sơn tàu thủy

Xác thực: 06/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
54

Văn bản hợp nhất 3874/VBHN-BLĐTBXH năm 2016 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Xây dựng cầu đường bộ; Nguội sửa chữa máy công cụ; Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Cơ điện nông thôn; Xử lý nước thải công nghiệp; Chế biến thực phẩm; Chế biến và bảo quản thủy sản; Trồng cây công nghiệp; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh; Khai thác, đánh bắt hải sản; Thú y; Hướng dẫn du lịch; Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Khai thác máy tàu thủy

Xác thực: 06/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
55

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Xác thực: 28/09/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2017
56

Văn bản hợp nhất 2800/VBHN-BTP năm 2016 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Xác thực: 19/08/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
57

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Xác thực: 29/04/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
58

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

Xác thực: 25/03/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
59

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giáo dục

Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
60

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi