Văn bản Hợp nhất về Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 113 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
21

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 05/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
22

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Xác thực: 05/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
23

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Xác thực: 05/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
24

Văn bản hợp nhất 2090/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 29/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
25

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy

Xác thực: 07/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
26

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

Xác thực: 03/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2019
27

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

Xác thực: 19/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
28

Văn bản hợp nhất 1310/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Điều lệ trường trung cấp

Xác thực: 05/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2019
29

Văn bản hợp nhất 1308/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệ trường cao đẳng

Xác thực: 05/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
30

Văn bản hợp nhất 1307/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 05/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
31

Văn bản hợp nhất 1313/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 05/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2019
32

Văn bản hợp nhất 1311/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Xác thực: 05/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
33

Văn bản hợp nhất 1312/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

Xác thực: 05/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
34

Văn bản hợp nhất 975/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 12/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
35

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Xác thực: 06/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
36

Văn bản hợp nhất 42/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giáo dục đại học

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
37

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
38

Văn bản hợp nhất 4986/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 23/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
39

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Xác thực: 01/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2018
40

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

Xác thực: 18/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
Vui lòng đợi