Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 2.815 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Quyết định 576/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

Ban hành: 12/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2019
02

Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 28/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2019
03

Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Ban hành: 25/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2019
04

Quyết định 223/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035"

Ban hành: 22/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2019
05

Thông tư 28/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng; mẫu và quy chế quản lý, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng

Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2019
06

Quyết định 2782/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch và quản lý giấy phép lái xe đảm bảo an toàn giao thông

Ban hành: 24/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2019
07

Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục

Ban hành: 28/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2019
08

Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Ban hành: 22/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2018
09

Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm

Ban hành: 27/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2018
10

Quyết định 2357/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Chương trình phát triển Vật lý để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2018

Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
11

Quyết định 775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 27/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2018
12

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ban hành: 18/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2018
13

Quyết định 1907/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thu hồi Quyết định 1475/QĐ-BGDĐT ngày 17/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm hệ chính quy giai đoạn 2018-2020"

Ban hành: 22/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2018
14

Quyết định 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025"

Ban hành: 14/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
15

Quyết định 256/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số"

Ban hành: 10/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2018
16

Quyết định 1476/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018

Ban hành: 17/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2018
17

Thông tư 24/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam

Ban hành: 12/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2018
18

Thông tư 24/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BQP ngày 11/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội và Thông tư 42/2017/TT-BQP ngày 27/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BQP ngày 11/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

Ban hành: 10/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
19

Quyết định 740/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT và Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến hành ban hành kèm theo Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT

Ban hành: 09/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2018
20

Thông tư 34/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý công dân VIệt Nam học tập ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
Vui lòng đợi
dma