Văn bản Hợp nhât về Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

Xác thực: 03/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

02

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

Xác thực: 19/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2019

03

Văn bản hợp nhất 1312/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

Xác thực: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

04

Văn bản hợp nhất 1307/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

05

Văn bản hợp nhất 1308/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệ trường cao đẳng

Xác thực: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

06

Văn bản hợp nhất 1311/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Xác thực: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

07

Văn bản hợp nhất 1313/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

08

Văn bản hợp nhất 1310/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Điều lệ trường trung cấp

Xác thực: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

09

Văn bản hợp nhất 975/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 12/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

10

Văn bản hợp nhất 42/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giáo dục

Xác thực: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2019

11

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Xác thực: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

12

Văn bản hợp nhất 4986/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 23/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2018

13

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Xác thực: 01/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2018

14

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

Xác thực: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2018

15

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Xác thực: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2018

16

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2018 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

Xác thực: 11/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2018

17

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

Xác thực: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

18

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông

Xác thực: 02/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2018

19

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

Xác thực: 05/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2018

20

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Xác thực: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2018