Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 94 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2017 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

Xác thực: 05/05/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
02

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Xác thực: 20/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
03

Văn bản hợp nhất 2800/VBHN-BTP năm 2016 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Xác thực: 19/08/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
04

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

Xác thực: 25/03/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
05

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giáo dục

Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
06

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú

Xác thực: 24/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
07

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2015 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Xác thực: 06/08/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
08

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Xác thực: 05/08/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
09

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục Đồ dùng-Đồ chơi-Thiết bị dạy học tối thiểu cho Giáo dục mầm non

Xác thực: 23/03/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
10

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Nghị định về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn

Xác thực: 23/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
11

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giáo dục đại học

Xác thực: 11/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
12

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2014 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Xác thực: 12/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
13

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Xác thực: 25/08/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
14

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Xác thực: 08/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
15

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học

Xác thực: 08/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
16

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

Xác thực: 04/03/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
17

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Điều lệ Trường mầm non

Xác thực: 13/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
18

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước

Xác thực: 11/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
19

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Xác thực: 03/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
20

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Xác thực: 31/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
Vui lòng đợi