Văn bản UBND lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 1.130 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
1081

Quyết định 01/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các trường Mâm Non bán công thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1082

Quyết định 336/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc mức thu học phí trường, lớp Phổ Thông bán công, lớp tăng cường tin học và điều tiết học phí công lập của ngành giáo dục - đào tạo thành phố

Ban hành: 30/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2006
1083

Quyết định 311/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch 2004 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nghiệp vụ

Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
1084

Quyết định 250/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004

Ban hành: 09/11/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
1085

Quyết định 215/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004

Ban hành: 15/09/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2006
1086

Quyết định 177/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004

Ban hành: 20/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
1087

Quyết định 162/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định chế độ khen thưởng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi, giao viên đạt giải trong các kỳ thi và giao viên có công đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi

Ban hành: 02/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
1088

Quyết định 149/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, sửa đổi chỉ thị số 17/2003/CT-UB ngày 21 tháng 07 năm 2003 và quyết định số 301/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố về phổ cập giáo dục Bậc Trung học

Ban hành: 07/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
1089

Quyết định 84/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm Trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề tỷ lệ 1/2000 tại xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1090

Quyết định 112/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2004 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch sự nghiệp, kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ

Ban hành: 23/04/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2006
1091

Quyết định 109/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trường Trung học Phổ Thông chuyên năng khiếu Thể dục Thể thao Nguyễn Thị Định, trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 21/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2006
1092

Quyết định 108/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trường Trung học Phổ Thông Nguyễn Văn Cừ trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 21/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2006
1093

Quyết định 107/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trường Trung học Phổ Thông Long Trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 21/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2006
1094

Quyết định 54/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trường dân lập công nghệ Thăng Long thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật xanh

Ban hành: 29/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1095

Quyết định 36/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trường dân lập kỹ nghệ thực hành Tây Hồ thuộc công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5

Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1096

Quyết định 29/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập hội đồng giáo dục quốc phòng thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2006
1097

Quyết định 25/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2004 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2006
1098

Quyết định 13/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trường dân lập dạy nghề CIRI thuộc công ty cổ phần cơ kim khí Hà Nội

Ban hành: 19/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1099

Quyết định 12/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng Hà Nội thuộc tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

Ban hành: 19/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1100

Quyết định 07/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trường dân lập kỹ thuật tổng hộp Hà Nội thuộc công ty TNHH thương mại và công nghệ sao bắc

Ban hành: 13/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
Vui lòng đợi