Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 1.208 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
1101

Quyết định 40/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chuyển Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận - huyện trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố quản lý

Ban hành: 22/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2010
1102

Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo

Ban hành: 12/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2010
1103

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức, nếp sống cho học sinh

Ban hành: 12/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2010
1104

Quyết định 1363/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch triển khai Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2012

Ban hành: 25/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2010
1105

Quyết định 17/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chấm dứt thu điều tiết 1% học phí các trường lớp bán công, trường ngoại ngữ tin học, trung tâm văn hóa ngoài giờ cho ngành giáo dục và đào tạo thành phố

Ban hành: 22/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2010
1106

Quyết định 587/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của Đất nước" trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2012

Ban hành: 02/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2010
1107

Quyết định 392/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2010 - 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 23/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2010
1108

Quyết định 338/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2010
1109

Quyết định 80/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chính sách đặc thù cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn huyện Cần Giờ

Ban hành: 19/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2009
1110

Quyết định 4085/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt kế hoạch tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực của cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
1111

Quyết định 51/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố

Ban hành: 07/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2009
1112

Quyết định 50/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố

Ban hành: 07/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2009
1113

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao

Ban hành: 08/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2018
1114

Chỉ thị 06/2009/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010

Ban hành: 06/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2009
1115

Quyết định 1808/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh dạy nghề năm 2009 cho các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có dạy nghề thuộc thành phố

Ban hành: 27/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
1116

Quyết định 04/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người nghèo đang sử dụng loại phương tiện xe ba, bốn bánh tự chế trên địa bàn thành phố

Ban hành: 20/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2009
1117

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện

Ban hành: 20/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2009
1118

Quyết định 42/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về mức thu học phí và các khoản thu khác đối với học sinh nghèo, cận nghèo Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2009
1119

Quyết định 28/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2009
1120

Quyết định 58/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho các hộ dân bị thu hồi trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
Vui lòng đợi