Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 1.208 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
1061

Quyết định 89/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Đề án Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ và thu hút nhân lực có trình độ cao giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 29/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2017
1062

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 24/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2017
1063

Quyết định 2633/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 23/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2012
1064

Chỉ thị 15/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2011 - 2012 và công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp phổ thông năm học 2012 - 2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 08/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2012
1065

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 16/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
1066

Quyết định 16/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 26/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
1067

Quyết định 16/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 05/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
1068

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định mức thu học phí của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng, trung cấp nghề công lập tỉnh Kiên Giang, từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015

Ban hành: 05/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2017
1069

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An

Ban hành: 10/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2017
1070

Quyết định 569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 07/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2012
1071

Quyết định 6174/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2012
1072

Quyết định 6173/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2012
1073

Quyết định 5904/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ủng hộ kinh phí cho Quỹ phát triển Sử học Việt Nam

Ban hành: 21/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2011
1074

Quyết định 70/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành chế độ hỗ trợ giáo viên dạy Giáo dục công dân, pháp luật và giáo viên kiêm nhiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 07/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2011
1075

Quyết định 69/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 07/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2011
1076

Quyết định 5164/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 27/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2011
1077

Quyết định 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 10/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2019
1078

Chỉ thị 28/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2011 - 2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2011
1079

Quyết định 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chế độ đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và mức thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 13/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
1080

Quyết định 2891/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị kinh doanh Hà Nội được chuyển đổi từ loại hình trường dân lập sang loại hình trường tư thục

Ban hành: 22/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2011
Vui lòng đợi