Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.180 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
9081

Quyết định 142/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Cơ học ứng dụng (Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia)

9082

Quyết định 113/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép Trường đại học Tài chính Kế toán Hà Nội thuộc Bộ Tài chính được chuyển địa điểm

9083

Quyết định 837/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo bậc đại học cho Học viện Phòng không

9084

Quyết định 836/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo bậc đại học cho Học viện Không quân

9085

Quyết định 836/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo bậc đại học cho Học viện Hải quân

9086

Quyết định 779/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

9087

Quyết định 716/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Quốc phòng

9088

Quyết định 708/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Khoa học tài chính (Bộ Tài chính)

9089

Quyết định 709/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ trên đại học cho Viện khoa học vật liệu (Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia)

9090

Quyết định 618-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật Hà Nội thành Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

9091

Quyết định 602-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp các Trường Trung học sư phạm tỉnh Quảng Bình, tỉnh Hoà Bình, tỉnh Phú Yên thành các Trường Cao đẳng Sư phạm

9092

Thông tư 67 TC/ĐTPT của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư của dự án giáo dục tiểu học

9093

Quyết định 521/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Hóa học các hợp chất tự nhiên thuộc Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia

9094

Thông tư liên tịch 16 TT/LB của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đối với giáo viên được điều động làm nhiệm vụ thanh tra giáo dục

9095

Quyết định 470/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học dân lập Hùng Vương

9096

Quyết định 400/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp học bổng quốc phòng cho sinh viên đại học và học sinh phổ thông trung học là nguồn đào tạo sĩ quan quân đội

9097

Quyết định 362/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư Đại học Quốc gia Hà Nội bước I (tại Hà Nội)

9098

Quyết định 339/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học An ninh nhân dân

9099

Quyết định 314/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Hàng Hải

9100

Quyết định 315/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân