Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.749 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
8061

Quyết định 173/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ kế hoạch hỗ trợ nguồn thu từ phát hành công trái giáo dục năm 2005

8062

Quyết định 18/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ đào tạo quản lý điều dưỡng

8063

Quyết định 164/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục từ xa giai đoạn 2005 - 2010"

8064

Quyết định 20/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển xã hội hoá giáo dục giai đoạn 2005 - 2010"

8065

Quyết định 154/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

8066

Quyết định 155/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án giải quyết chỗ ở cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng đến năm 2010

8067

Quyết định 19/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học, cao đẳng trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo

8068

Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 của Quốc hội

8069

Nghị định 73/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo cán bộ cho Quân đội nhân dân Việt Nam tại các trường ngoài quân đội

8070

Quyết định 132/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tiền Giang

8071

Quyết định 34/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc dừng phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 - Công trái giáo dục

8072

Thông báo 109/TB-VPCP của văn phòng Chính phủ về việc ý kiến của Thủ tướng Phan Văn Khải Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục tại phiên họp Hội đồng ngày 20 tháng 05 năm 2005

8073

Quyết định 77/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tuyên dương, khen thưởng và chính sách sử dụng thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội

8074

Hiệp định riêng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển về tăng cường đào tạo Luật tại Việt Nam giai đoạn 2005-2009

8075

Quyết định 112/2005/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010"

8076

Quyết định 16/2005/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 9

8077

Quyết định 15/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4

8078

Quyết định 104/2005/QĐ-TTg cảu Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2003/QĐ-TTg ngày 09/01/2003 về việc phê duyệt Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001 - 2010

8079

Công văn 3646/ĐH&SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dự tuyển đi học SĐH tại Nhật Bản theo học bổng Monbukagakusho năm học 2005 - 2006

8080

Công văn 3594/ĐH&SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2005