Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.702 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
7701

Công ước về chống phân biệt đối xử trong giáo dục, 1960

Ban hành: 14/12/1960
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
7702

Thông tư quy định tạm thời chế độ học nghề

Ban hành: 20/11/1958
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi