Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.735 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
7181

Quyết định 310/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép nâng cấp trung tâm dạy nghề quận Gò Vấp thành trường kỹ thuật công nghệ Quang Trung trực thuộc Uỷ ban nhân dân quận Gò Vấp

Ban hành: 24/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
7182

Quyết định 301/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định tạm thời chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003 - 2005

Ban hành: 22/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
7183

Quyết định 58/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án dạy tin học, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường phổ thông giai đoạn 2004-2006

Ban hành: 18/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
7184

Thông tư liên tịch 55/2003/TTLT-BGDĐT-BQP-BKHĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 07/2003/QĐ-TTg ngày 09/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 10/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2003
7185

Quyết định 1613/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 08/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
7186

Nghị định 142/2003/NĐ-CP của Chính phủ về quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

Ban hành: 24/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
7187

Quyết định 271/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép chuyển trường trung học phổ thông dân lập nhân trí thành trường trung học phổ thông tư thục nhân trí

Ban hành: 18/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
7188

Chỉ thị 53/2003/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

Ban hành: 13/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
7189

Quyết định 251/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố cho vay các chương trình sản xuất, thực hiện đề án tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện

Ban hành: 12/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
7190

Quyết định 144/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi bổ sung quy định tạm thời việc tuyển công chức ngạch giáo viên cho các trường phổ thông công lập, bán công, ban hành kèm theo quyết định số 160/2002/QĐ-UB ngày 29/11/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2006
7191

Quyết định 221/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn thành Trường Đại học Quy Nhơn

Ban hành: 30/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
7192

Quyết định 237/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép đổi tên Trung Tâm giáo dục tổng hợp quận Tân Bình thành Trung Tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp quận Tân Bình

Ban hành: 23/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
7193

Quyết định 231/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 cho kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ

Ban hành: 17/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
7194

Quyết định 205/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án "Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện" tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 02/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
7195

Quyết định 204/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo Thạc sĩ cho Đại học Mở bán công thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 01/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
7196

Thông tư 43/2003/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng

Ban hành: 26/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2003
7197

Quyết định 44/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại học sinh lớp 1, lớp 2

Ban hành: 26/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2004
7198

Thông tư liên tịch 92/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với Dự án "Tăng cường năng lực đào tạo nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục - Đào tạo

Ban hành: 25/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
7199

Quyết định 211/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trường trung học tư thục kinh tế - kỹ thuật Phương Nam

Ban hành: 25/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
7200

Thông tư liên tịch 42/2003/TTLT/BGDĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số chính sách thực hiện QĐ 494/QĐ-TTg về "Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường ĐH, CĐ, môn chính trị trong các trường THCN và DN

Ban hành: 29/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
Vui lòng đợi