Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.702 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
7141

Quyết định 12/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng Hà Nội thuộc tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

Ban hành: 19/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
7142

Quyết định 11/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ cho trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2004
7143

Quyết định 11/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2004
7144

Quyết định 07/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trường dân lập kỹ thuật tổng hộp Hà Nội thuộc công ty TNHH thương mại và công nghệ sao bắc

Ban hành: 13/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
7145

Quyết định 06/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu Đông Nam á thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia

Ban hành: 08/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
7146

Quyết định 03/2004/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2010

Ban hành: 07/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
7147

Quyết định 59/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học chu kỳ III (2003-2007)

Ban hành: 31/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
7148

Quyết định 310/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép nâng cấp trung tâm dạy nghề quận Gò Vấp thành trường kỹ thuật công nghệ Quang Trung trực thuộc Uỷ ban nhân dân quận Gò Vấp

Ban hành: 24/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
7149

Quyết định 301/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định tạm thời chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003 - 2005

Ban hành: 22/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
7150

Quyết định 58/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án dạy tin học, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường phổ thông giai đoạn 2004-2006

Ban hành: 18/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
7151

Thông tư liên tịch 55/2003/TTLT-BGDĐT-BQP-BKHĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 07/2003/QĐ-TTg ngày 09/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 10/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2003
7152

Quyết định 1613/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 08/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
7153

Nghị định 142/2003/NĐ-CP của Chính phủ về quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

Ban hành: 24/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
7154

Quyết định 271/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép chuyển trường trung học phổ thông dân lập nhân trí thành trường trung học phổ thông tư thục nhân trí

Ban hành: 18/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
7155

Chỉ thị 53/2003/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

Ban hành: 13/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
7156

Quyết định 251/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố cho vay các chương trình sản xuất, thực hiện đề án tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện

Ban hành: 12/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
7157

Quyết định 144/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi bổ sung quy định tạm thời việc tuyển công chức ngạch giáo viên cho các trường phổ thông công lập, bán công, ban hành kèm theo quyết định số 160/2002/QĐ-UB ngày 29/11/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2006
7158

Quyết định 221/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn thành Trường Đại học Quy Nhơn

Ban hành: 30/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
7159

Quyết định 237/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép đổi tên Trung Tâm giáo dục tổng hợp quận Tân Bình thành Trung Tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp quận Tân Bình

Ban hành: 23/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
7160

Quyết định 231/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 cho kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ

Ban hành: 17/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
Vui lòng đợi