Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 6.000 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
5901

Thông tư 19/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Sản xuất và chế biến

Ban hành: 15/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
5902

Thông tư 15/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề

Ban hành: 20/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2009
5903

Công văn 5344/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc định biên các chức danh trong tổ chức bộ máy các trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2015
5904

Quyết định 53/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ dạy nghề

Ban hành: 06/05/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2008
5905

Quyết định 48/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Điều hành chạy tầu hoả”

Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2008
5906

Quyết định 24/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Vận hành điện trong nhà máy điện”

Ban hành: 31/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2008
5907

Quyết định 05/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Ban hành: 08/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2007
5908

Quyết định 19/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 17/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2002 và được sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định số 13/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/4/2004, Quyết định số 06/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 11/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2006
5909

Quyết định 20/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 18/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/4/2002 và được sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định số 46/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/11/2002, 12/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 11/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2006
5910

Quyết định 05/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 21/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2006
5911

Quyết định 21/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 19/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2006
5912

Quyết định 12/2004/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông

Ban hành: 28/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2004
5913

Quyết định 21/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 28/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2003
5914

Quyết định 42/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đánh giá kết quản rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hệ chính quy

Ban hành: 21/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
5915

Quyết định 31/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc về việc thí điểm tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ

Ban hành: 30/07/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
5916

Thông tư 04/1998/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên Quận, Huyện.

Ban hành: 23/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
5917

Thông tư 25/1997/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 89/CP ngày 7/8/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân, thực hiện trong ngành giáo dục đào tạo

Ban hành: 31/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
5918

Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

Ban hành: 23/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
5919

Thông tư 12/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hoạt động thanh tra trong bậc trung học phổ thông

Ban hành: 04/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
5920

Quyết định về việc ban hành Quy tắc bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh

Ban hành: 22/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
Vui lòng đợi