Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 5.901 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
5821

Thông tư 25/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 15/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2016
5822

Thông tư 22/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Phiên dịch tiếng Anh du lịch; Marketing du lịch; Kỹ thuật làm bánh; Điều dưỡng; Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội

Ban hành: 18/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2015
5823

Thông tư 09/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 06 nghề: Nề - Hoàn thiện; Sửa chữa, vận hành tàu cuốc; Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay; Sửa chữa cơ khí động lực; Sửa chữa máy nâng chuyển; Xếp dỡ cơ giới tổng hợp

Ban hành: 27/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2015
5824

Thông tư 38/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Dịch vụ thương mại hàng không; Đặt chỗ bán vé; Cơ điện lạnh thủy sản; Quản trị bán hàng (CĐN) - Nghiệp vụ bán hàng (TCN); Chế biến mủ cao su

Ban hành: 30/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2015
5825

Thông tư 09/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 04 nghề thuộc nhóm nghề Kinh doanh và Quản lý

Ban hành: 27/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2014
5826

Chỉ thị 09/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hoc 2013 - 2014 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014 - 2015

Ban hành: 06/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2014
5827

Thông tư 44/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề cho 03 nghề: Bán hàng trong siêu thị, Vận hành máy nông nghiệp, Cốt thép - Hàn

Ban hành: 30/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2014
5828

Thông tư 08/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề dịch vụ vận tải

Ban hành: 12/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2010
5829

Quyết định 26/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Kỹ thuật sơn mài và khảm trai"

Ban hành: 04/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2008
5830

Quyết định 19/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Kỹ thuật máy nông nghiệp"

Ban hành: 31/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2008
5831

Quyết định 10/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Đo lường điện"

Ban hành: 27/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2008
5832

Quyết định 13/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Hệ thống điện"

Ban hành: 27/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2008
5833

Quyết định 106/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Một số giải pháp tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ hệ thống chính trị cơ sở vùng Tây Bắc giai đoạn 2007 - 2010"

Ban hành: 13/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2007
5834

Quyết định 08/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề

Ban hành: 26/03/2007
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2007
5835

Quyết định 28/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2007 - 2010

Ban hành: 28/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2007
5836

Thông tư 06/2006/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn Quyết định 31/2006/QĐ-TTg ngày 06/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010.

Ban hành: 08/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
5837

Quyết định 31/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010

Ban hành: 06/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2006
5838

Quyết định 137/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2003 - 2010

Ban hành: 11/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
5839

Thông tư 95/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn tạm thời việc thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 22/09/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
5840

Quyết định 218/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Công thương Việt Nam quản lý và cho vay vốn từ Quỹ tín dụng đào tạo

Ban hành: 01/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2005
Vui lòng đợi