Dự thảo

861

Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền

Ngày cập nhật: 28/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
862

Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động kinh doanh các sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán

Ngày cập nhật: 28/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
863

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa

Ngày cập nhật: 28/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
864

Dự thảo Thông tư quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Ngày cập nhật: 28/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
865

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định về chế độ báo cáo định kỳ lần 1

Ngày cập nhật: 28/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
866

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Ngày cập nhật: 28/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
867

Dự thảo Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn xác định và theo dõi đánh giá trẻ em, cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Ngày cập nhật: 28/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
868

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 28/05/2019
Trạng thái: Đã thông qua
869

Dự thảo Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf

Ngày cập nhật: 28/05/2019
Trạng thái: Đã thông qua
870

Dự thảo Thông tư quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội

Ngày cập nhật: 27/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
871

Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại

Ngày cập nhật: 27/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
872

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Ngày cập nhật: 27/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
873

Dự thảo Thông tư hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương

Ngày cập nhật: 27/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
874

Dự thảo Thông tư quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Ngày cập nhật: 24/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
875

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 quy định về quản lý thực phẩm chức năng và Thông tư 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 quy định việc kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Ngày cập nhật: 24/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
876

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Ngày cập nhật: 24/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
877

Dự thảo Thông tư quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước lần 2

Ngày cập nhật: 24/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
878

Dự thảo Nghị định về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

Ngày cập nhật: 24/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
879

Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

Ngày cập nhật: 24/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
880

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992

Ngày cập nhật: 24/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao