Dự thảo chưa thông qua

Danh mục

Dự thảo chưa thông qua

Tìm thấy 1.161 dự thảo (3/59 trang)
41

Dự thảo Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Ngày cập nhật: 13/12/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
42

Dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7/12/2021

Ngày cập nhật: 10/12/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
43

Dự thảo Thông tư quy định đánh giá và công nhận chất lượng bệnh viện

Ngày cập nhật: 07/12/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
44

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương và định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành công thương

Ngày cập nhật: 03/12/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
45

Dự thảo Thông tư quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và năm 2022

Ngày cập nhật: 29/11/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
46

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP

Ngày cập nhật: 26/11/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
47

Dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030

Ngày cập nhật: 25/11/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
48

Dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

Ngày cập nhật: 25/11/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
49

Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (Tháng 11/2021)

Ngày cập nhật: 23/11/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
50

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2016/TT-BYT ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao và sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 9 Thông tư 30/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Ngày cập nhật: 16/11/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
51

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ngày cập nhật: 10/11/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
52

Dự thảo Luật Điện Ảnh (sửa đổi) (tháng 11/2021)

Ngày cập nhật: 02/11/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
53

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày cập nhật: 27/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
54

Dự thảo Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Ngày cập nhật: 27/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
55

Dự thảo Thông tư về tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

Ngày cập nhật: 26/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
56

Dự thảo Thông tư quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày cập nhật: 22/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
57

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học

Ngày cập nhật: 19/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
58

Dự thảo Luật Dân số (Tháng 10/2021)

Ngày cập nhật: 19/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
59

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Ngày cập nhật: 18/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
60

Dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản lần 2

Ngày cập nhật: 17/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
Vui lòng đợi