Dự thảo chưa thông qua

Danh mục

Dự thảo chưa thông qua

Tìm thấy 1.170 dự thảo (1/59 trang)
01

Dự thảo Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Ngày cập nhật: 05/08/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
02

Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Ngày cập nhật: 03/08/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
03

Dự thảo Tờ trình Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày cập nhật: 28/07/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
04

Dự thảo Luật Đất đai

Ngày cập nhật: 28/07/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
05

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

Ngày cập nhật: 20/07/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
06

Dự thảo Thông tư quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại (13/07)

Ngày cập nhật: 13/07/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 1 năm 2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày cập nhật: 07/07/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
08

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (06/07)

Ngày cập nhật: 06/07/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
09

Dự thảo Thông tư quy định về thực hiện chế độ trợ cấp đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày cập nhật: 06/07/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
10

Dự thảo Thông tư Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Ngày cập nhật: 04/07/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
11

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày cập nhật: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
12

Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) - Dự thảo 5

Ngày cập nhật: 21/06/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
13

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

Ngày cập nhật: 20/06/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
14

Dự thảo Tờ trình dự án Luật Giá (sửa đổi)

Ngày cập nhật: 14/06/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
15

Dự thảo Tờ trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày cập nhật: 14/06/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
16

Dự thảo Nghị định về kinh doanh xổ số

Ngày cập nhật: 09/06/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
17

Dự thảo Nghị định Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Ngày cập nhật: 07/06/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
18

Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn một số vấn đề về giải quyết tranh chấp hôn nhân và gia đình

Ngày cập nhật: 03/06/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
19

Dự thảo Thông tư quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại

Ngày cập nhật: 30/05/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
20

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

Ngày cập nhật: 20/05/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
Vui lòng đợi