Dự thảo chưa thông qua

Danh mục

Dự thảo chưa thông qua

Tìm thấy 1.163 dự thảo (2/59 trang)
21

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Ngày cập nhật: 14/04/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
22

Dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày cập nhật: 08/04/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
23

Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân

Ngày cập nhật: 08/04/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
24

Dự thảo Thông tư quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Ngày cập nhật: 08/04/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
25

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Ngày cập nhật: 08/04/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
26

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (25/03/2022)

Ngày cập nhật: 29/03/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
27

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Ngày cập nhật: 28/03/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
28

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Ngày cập nhật: 21/03/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
29

Dự thảo Thông tư quy định việc kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày cập nhật: 04/03/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
30

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ngày cập nhật: 18/02/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
31

Dự thảo Thông tư quy định giá dịch vụ xét nghiệm SART-CoV-2

Ngày cập nhật: 15/02/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
32

Dự thảo nghị định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày cập nhật: 11/02/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
33

Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử (Ngày 27/01/2022)

Ngày cập nhật: 09/02/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
34

Dự thảo Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

Ngày cập nhật: 26/01/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
35

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày cập nhật: 21/01/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
36

Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật chuyển đổi giới tính

Ngày cập nhật: 14/01/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
37

Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Ngày cập nhật: 11/01/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
38

Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức

Ngày cập nhật: 10/01/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
39

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện

Ngày cập nhật: 05/01/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
40

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành và biện pháp thực hiện một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Ngày cập nhật: 24/12/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
Vui lòng đợi