Dự thảo chưa thông qua

Dự thảo chưa thông qua

Tìm thấy 797 dự thảo (1/40 trang)
01

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh lần 1

Ngày cập nhật: 09/04/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
02

Dự thảo Thông tư quy định về lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng

Ngày cập nhật: 09/04/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế, Nội quy tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp; Nội quy kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Ngày cập nhật: 07/04/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
04

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và hội

Ngày cập nhật: 07/04/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
05

Dự thảo Thông tư thống kê và công bố tình hình tai nạn giao thông và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

Ngày cập nhật: 06/04/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
06

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Ngày cập nhật: 06/04/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng lần 1

Ngày cập nhật: 03/04/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
08

Dự thảo Thông tư quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” lần 2

Ngày cập nhật: 31/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
09

Dự thảo Đề cương Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp và thoái vốn Nhà nước

Ngày cập nhật: 30/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
10

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế tài nguyên

Ngày cập nhật: 30/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
11

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế

Ngày cập nhật: 27/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
12

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng

Ngày cập nhật: 25/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
13

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 26/2013/TT-NHNN

Ngày cập nhật: 25/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
14

Dự thảo Quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Ngày cập nhật: 24/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
15

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Ngày cập nhật: 24/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
16

Dự thảo Thông tư quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

Ngày cập nhật: 20/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
17

Dự thảo Quyết định về cơ chế liên thông cấp điện từ lưới điện trung áp, hạ áp

Ngày cập nhật: 20/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
18

Dự thảo Thông tư quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm lần 2

Ngày cập nhật: 20/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
19

Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung khuyến khích tinh thần, vật chất đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số

Ngày cập nhật: 18/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
20

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Ngày cập nhật: 17/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
Vui lòng đợi