Dự thảo chưa thông qua

Dự thảo chưa thông qua

Tìm thấy 966 dự thảo (1/49 trang)
01

Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước

Ngày cập nhật: 13/01/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
02

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá và việc xét tặng danh hiệu môi trường không khói thuốc

Ngày cập nhật: 05/01/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập lần 5

Ngày cập nhật: 04/01/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
04

Dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

Ngày cập nhật: 03/01/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
05

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi lần 1

Ngày cập nhật: 29/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
06

Dự thảo Nghị định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Ngày cập nhật: 29/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hoá chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 của Chính phủ.

Ngày cập nhật: 28/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
08

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Ngày cập nhật: 20/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
09

Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu trước bệnh viện lần 3

Ngày cập nhật: 18/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
10

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày cập nhật: 17/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
11

Dự thảo Thông tư ban hành Nguyên tắc Đạo đức hành nghề dược

Ngày cập nhật: 15/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
12

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính)

Ngày cập nhật: 14/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
13

Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Ngày cập nhật: 09/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
14

Dự thảo Thông tư quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 08/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
15

Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) lần 3

Ngày cập nhật: 07/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
16

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân lần 2

Ngày cập nhật: 04/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
17

Dự thảo Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân lần 2

Ngày cập nhật: 04/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
18

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày cập nhật: 02/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
19

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Ngày cập nhật: 30/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
20

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ngày cập nhật: 24/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
Vui lòng đợi