Dự thảo chưa thông qua

Dự thảo chưa thông qua

Tìm thấy 725 dự thảo (1/37 trang)
01

Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Ngày cập nhật: 22/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
02

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lần 1

Ngày cập nhật: 21/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế lần 3

Ngày cập nhật: 21/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
04

Dự thảo Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm

Ngày cập nhật: 20/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
05

Dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế lần 1

Ngày cập nhật: 20/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
06

Dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ngày cập nhật: 20/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước

Ngày cập nhật: 17/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
08

Dự thảo Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non lần 2

Ngày cập nhật: 15/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
09

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lần 2

Ngày cập nhật: 14/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
10

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 và Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lần 2

Ngày cập nhật: 14/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
11

Dự thảo Thông tư quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 13/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
12

Dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa các trình độ của giáo dục đại học lần 2

Ngày cập nhật: 10/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
13

Dự thảo Thông tư quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến lần 2

Ngày cập nhật: 10/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
14

Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án lần 4

Ngày cập nhật: 09/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
15

Dự thảo Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở lần 2

Ngày cập nhật: 09/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
16

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Ngày cập nhật: 09/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
17

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Ngày cập nhật: 08/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
18

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức quản lý dự án đường bộ

Ngày cập nhật: 08/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
19

Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ngày cập nhật: 07/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
20

Dự thảo Thông tư quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp lần 2

Ngày cập nhật: 06/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
Vui lòng đợi