Dự thảo chưa thông qua

Dự thảo chưa thông qua

Tìm thấy 877 dự thảo (1/44 trang)
01

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo lần 1

Ngày cập nhật: 10/07/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
02

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020

Ngày cập nhật: 08/07/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư quy định về sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc lần 1

Ngày cập nhật: 30/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
04

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số /2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Ngày cập nhật: 30/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
05

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường lần 2

Ngày cập nhật: 30/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
06

Dự thảo Thông tư quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp lần 2

Ngày cập nhật: 26/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư quy định về phí sử dụng đường bộ (giảm phí để hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19)

Ngày cập nhật: 25/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
08

Dự thảo Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày cập nhật: 25/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
09

Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở lần 2

Ngày cập nhật: 24/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
10

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Ngày cập nhật: 23/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
11

Dự thảo Đề án thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Ngày cập nhật: 22/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
12

Dự thảo Nghị định quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới

Ngày cập nhật: 22/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
13

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trung học phổ thông công lập

Ngày cập nhật: 18/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
14

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trung học cơ sở công lập lần 2

Ngày cập nhật: 18/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
15

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học công lập

Ngày cập nhật: 18/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
16

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non công lập lần 2

Ngày cập nhật: 18/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
17

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội lần 6

Ngày cập nhật: 17/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
18

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng lần 5

Ngày cập nhật: 17/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
19

Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) năm 2019 lần 4

Ngày cập nhật: 17/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
20

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày cập nhật: 16/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
Vui lòng đợi