Danh mục

Tra cứu Công văn về Doanh nghiệp

Có tất cả 2.868 văn bản: Doanh nghiệp
61

Công văn 8604/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
62

Công văn 48930/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
63

Công văn 48931/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
64

Công văn 48928/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định chi phí được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
65

Công văn 12349/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Thông tư 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính

Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2021
66

Công văn 1590/TTg-DMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
67

Công văn 47276/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi hộ

Ban hành: 17/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
68

Công văn 12112/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Thông báo 466/TB-BGTVT

Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
69

Công văn 12987/BTC-TCT của Bộ Tài chính về đề xuất hỗ trợ của doanh nghiệp điện ảnh

Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2021
70

Công văn 44552/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
71

Công văn 12694/BTC-CST của Bộ Tài chính về chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
72

Thông báo 300/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
73

Công văn 8085/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
74

Công văn 3552/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Ban hành: 03/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
75

Thông báo 294/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về việc sắp xếp, đổi mới Nông trường Sông Hậu thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 01/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2021
76

Công văn 11498/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ

Ban hành: 01/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2021
77

Công văn 43222/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 01/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
78

Công văn 43223/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định giá vốn khi chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp

Ban hành: 01/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
79

Công văn 4153/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc triển khai Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15

Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
80

Công văn 4336/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
Vui lòng đợi