Văn bản UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 889 văn bản: Doanh nghiệp
61

Quyết định 1591/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

62

Kế hoạch 2390/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

63

Quyết định 21/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

64

Quyết định 1279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

65

Kế hoạch 122/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với các chỉ số thành phần “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp” năm 2023

66

Kế hoạch 119/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị trực tuyến gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp/nhà đầu tư 6 tháng đầu năm 2023

67

Kế hoạch 4063/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Tư - TechFest Quang Nam 2023 - Chủ đề: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp Quốc gia

68

Kế hoạch 137/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2030

69

Kế hoạch 231/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về hiệu quả quản trị và hành chính công ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2023

70

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp

71

Kế hoạch 5491/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2023-2025

72

Quyết định 1518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

73
74

Kế hoạch 84/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình triển khai đo lường Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, huyện, thành phố (DDCI) tỉnh Thái Bình trên nền tảng công nghệ năm 2023

75
76

Quyết định 1181/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc kiện toàn Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh

77
78
79

Kế hoạch 166/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025

80

Quyết định 666/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh