Văn bản UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Có tất cả 298 văn bản: Doanh nghiệp
281

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 18/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2016
282

Quyết định 2724/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Thái Bình

Ban hành: 04/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
283

Quyết định 2074/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc kiện toàn Ban Điều hành Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020"

Ban hành: 20/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
284

Quyết định 5001/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp tại Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 26/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2016
285

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020

Ban hành: 23/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2016
286

Quyết định 678/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Nam Định trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Ban hành: 30/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2016
287

Quyết định 45/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2016
288

Quyết định 4036/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Tổng mặt bằng nhà máy nước mặt sông Hồng tỷ lệ 1/500 (giai đoạn 1 - công suất 300.000m3/ngđ). Địa điểm: Xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ban hành: 17/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2015
289

Quyết định 36/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng các sản phẩm dịch vụ đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
290

Quyết định 33/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cơ Điện công trình

Ban hành: 23/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
291

Quyết định 01/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động công ty TNHH nhà nước một thành viên Công viên Thống Nhất

Ban hành: 03/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
292

Quyết định 168/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc uỷ quyền cho uỷ ban nhân dân quận, huyện cấp giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá cho hộ kinh doanh cá thể

Ban hành: 16/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2006
293

Quyết định 167/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên cơ điện Trần Phú

Ban hành: 16/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2006
294

Quyết định 167/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi thành viên hội đồng xác định giá trí doanh nghiệp nhà nước thành phố

Ban hành: 09/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
295

Chỉ thị 11/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích thành phố

Ban hành: 02/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
296

Chỉ thị 26/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước của thành phố và tăng cường quản lý doanh nghiệp sau cổ phần hoá

Ban hành: 17/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
297

Chỉ thị 30/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý và kiểm tra việc kinh doanh vải ngoại trong chợ Đồng Xuân

Ban hành: 23/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
298

Quyết định 22/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp vốn hoạt động cho công ty sản xuất kinh doanh xuất - nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình

Ban hành: 12/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2006
Vui lòng đợi