Văn bản UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.035 văn bản: Doanh nghiệp
01

Kế hoạch 171/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Đối thoại với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
02

Quyết định 39/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
03

Báo cáo 111/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023

Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp Tải về
04

Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024-2030

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
05

Quyết định 1219/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
06

Quyết định 1068/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Hội đồng giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
07

Quyết định 1207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh tên doanh nghiệp thuê đất tại Quyết định 1481/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp Tải về
08

Quyết định 06/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức; người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
09

Quyết định 1943/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người quản lý, kiểm soát viên Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
10

Công văn 1444/UBND-KSTTHC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công khai kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 4/2024

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
11

Quyết định 1123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh tên doanh nghiệp thuê đất tại Quyết định 3118/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 và Quyết định 2653/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
12

Quyết định 17/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi và chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
13

Kế hoạch 90/KH-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị "Đối thoại giữa Doanh nghiệp và chính quyền Thành phố" lần 1 năm 2024

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
14

Quyết định 16/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Bộ tiêu chí xác định doanh nghiệp thuộc nhóm nguồn dẫn đầu; nhóm dẫn đầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
15

Quyết định 798/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Tiền Giang

Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp Tải về
16

Kế hoạch 101/KH-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Đà Nẵng - SURF 2024

Lĩnh vực: Đầu tư, Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
17

Quyết định 09/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang bãi bỏ một số điều của Quyết định về việc thành lập Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
18

Quyết định 17/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Đầu tư, Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
19

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động kinh doanh vãng lai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
20

Kế hoạch 128/KH-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về