Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.930 văn bản: Doanh nghiệp
5821

Công văn 640-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn việc miễn, giảm thuế xuất nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 03/04/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
5822

Thông tư 3-TM/PC của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quy chế Đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt nam

Ban hành: 10/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
5823

Nghị định 13/CP của Chính phủ về thành lập Tổng công ty Than Việt Nam và ban hành Điều lệ của Tổng công ty

Ban hành: 27/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5824

Nghị định 15/CP của Chính phủ về thành lập Tổng công ty Xi măng Việt Nam và ban hành Điều lệ của Tổng công ty

Ban hành: 27/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5825

Quyết định 51-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ khấu hao cơ bản tài sản cố định trong các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 21/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5826

Thông tư 19-TT/PC/VT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh vận tải hàng hoá, hành khách công cộng bằng đường bộ, đường thuỷ nội địa cho cá nhân và nhóm kinh doanh quy định tại Nghị định 66-HĐBT ngày 2/3/1992

Ban hành: 20/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5827

Nghị định 1-CP của Chính phủ về việc ban hành bản Quy định về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản trong các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 04/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5828

Thông tư 118 TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với các chi nhánh công ty thuốc lá nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 26/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
5829

Nghị định 189-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Phá sản doanh nghiệp

Ban hành: 23/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5830

Quyết định 147-TCTK/QĐ của Tổng cục Thống kê về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các doanh nghiệp có hoạt động công nghiệp

Ban hành: 20/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5831

Quyết định 763-TTg Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với kinh tế hợp tác xã (tiểu, thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải, thương mại và dịch vụ)

Ban hành: 19/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5832

Quyết định 703-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Xí nghiệp Thuỷ sản hồ Hoà Bình cho tỉnh Hoà Bình quản lý

Ban hành: 24/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5833

Quyết định 617-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời về hoạt động tài chính của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Ban hành: 26/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5834

Quyết định 563-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Than Việt Nam

Ban hành: 10/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5835

Công văn 5397/KTTH về tổ chức lắp ráp kinh doanh xe gắn máy do Chính phủ ban hành

Ban hành: 30/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
5836

Nghị định 120-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời về việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 17/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
5837

Thông tư 10-TM/PC của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế Đặt Văn phòng Đại diện doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 04/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
5838

Công văn 457/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc áp dụng một số quy định của Luật phá sản doanh nghiệp

Ban hành: 21/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
5839

Thông tư 13/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xếp hạng các doanh nghiệp ngành y tế

Ban hành: 06/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5840

Luật sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp tư nhân số 35-L/CTN của Quốc hội

Ban hành: 05/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
Vui lòng đợi