Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.830 văn bản: Doanh nghiệp
5741

Luật sửa đổi một số điều của Luật Công ty số 35-L/CTN của Quốc hội

Ban hành: 05/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
5742

Quyết định 344-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hợp nhất Tổng công ty thép và Tổng công ty kim khí thuộc Bộ Công nghiệp nặng

Ban hành: 04/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5743

Thông tư 45-TC/CĐKT của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Ban hành: 30/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
5744

Nghị định 40-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt Văn phòng đại diện doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 19/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5745

Quyết định 616/PLDS của Bộ Tư pháp về kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân, Luật phá sản doanh nghiệp

Ban hành: 20/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
5746

Thông tư 7-TT/NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc quản lý vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp

Ban hành: 26/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5747

Quyết định 475/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Quy chế báo cáo số liệu thống kê của các doanh nghiệp vận tải hàng không Việt Nam trong lĩnh vực không tải

Ban hành: 14/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
5748

Quyết định 91-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh

Ban hành: 07/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
5749

Quyết định 90-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 07/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
5750

Nghị định 9-CP của Chính phủ về tổ chức và quản lý các doanh nghiệp du lịch

Ban hành: 05/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2005
5751

Nghị định 07-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân

Ban hành: 29/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
5752

Quyết định 3319/QĐ-TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải thành lập lại Xí nghiệp Khai thác hàng hoá và vận tải hành khách

Ban hành: 13/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5753

Quyết định 3314/QĐ-TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải thành lập lại Xí nghiệp Khảo sát thiết kế

Ban hành: 13/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5754

Luật Phá sản doanh nghiệp số 30-L/CTN

Ban hành: 30/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2004
5755

Quyết định 582-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn y Điều lệ Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam

Ban hành: 01/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5756

Thông tư 95-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số điểm về chế độ sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 11/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5757

Thông tư 94-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng vốn KHCB tại các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 11/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5758

Nghị định 75-CP của Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế quốc dân

Ban hành: 27/10/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5759

Nghị định 26-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp

Ban hành: 23/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
5760

Công văn về việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 20/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi